site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
23
01-2017
KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MECHANICZNYCH
JERZY PODŁĘCKI
wydarzenia
W dniu 13.01.2016 na Pracowni Obróbki Ręcznej odbył się finał corocznego konkursu "Wiedzy i umiejętności mechanicznych". Jego pierwsza część – teoretyczny test z zakresu technologii mechanicznej został przeprowadzony w połowie grudnia ubiegłego roku przez mgr inż. Daniela Szydłowskiego oraz mgr inż. Danutę Pamułę w klasach 3TMG i 2TMe. Pięciu uczniów tego, bardzo wyrównanego pod względem ilości zdobytych punktów etapu, zostało zakwalifikowanych do części praktycznej konkursu przeprowadzonego przez mgr inż. Jerzego Podłęckiego. Polegał on na wykonaniu wg .podanego rysunku, metalowego elementu z zachowaniem podanych wymiarów, kształtów i odchyłek wymiarowych .Dla uczniów w/w klas uczestnictwo w tym konkursie był to przedsmak czekających ich egzaminów na poszczególne kwalifikacje. Czas trwania, przebieg, wymagania i wyposażenie stanowiska ślusarskiego było identyczne jak w trakcie egzaminu na kwalifikacje M.20 w klasie 3TMG. Komentarza wymaga coroczny liczny udział w finale i bardzo dobre wyniki (tegoroczny finał świadczy o tym dobitnie),uczniów klas o profilu mechatronicznym . Jest to po prostu efekt zaliczania przez uczniów w klasie pierwszej modułu 311410M2.J1(stosowanie technologii mechanicznych), w którym uczniowie ci zapoznają się w sposób praktyczny z podstawami obróbki ręcznej i mechanicznej . Słowa podziękowania należą się w tym miejscu Pani Aleksandrze Kural z administracji PZP, która pomogła w organizacji części praktycznej konkursu, oraz Radzie Rodziców za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla laureatów.