site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
29
01-2018
ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ! – WYJĄTKOWE ŚWIĘTO SZKOŁY
MARZENA LECHOWICZ-LIRO
wydarzenia
Tegoroczne Święto Szkoły przybrało niespotykaną dotąd formę – uroczystej gali 
z okazji Inauguracji Roku Jubileuszowego 50 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. 
Społeczność Zielonki zapamięta je na długo.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem: wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Licznie zgromadzonych gości, w tym władze i radnych Powiatu Brzeskiego, dyrektorów lokalnych zakładów
i przedsiębiorstw, dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzeskiego, nauczycieli, pracowników oraz uczniów przywitał dyrektor pan Jerzy Soska.

W swym przemówieniu przedstawił atuty szkoły oraz zasługi, jakie dla jej rozwoju mieli dotychczasowi dyrektorzy i nauczyciele.

W pełnym humoru dialogu zaprezentował pięćdziesięcioletnią Zielonkę jako dojrzałą, doświadczoną, mądrą i rozważną osobę, przed którą jeszcze pełny rozkwit i świetlana przyszłość. Następnie dyrektor Jerzy Soska przedstawił Komitet Honorowy Roku Jubileuszowego, w skład którego weszli byli dyrektorzy, nauczyciele – emeryci oraz przyjaciele szkoły. Omówił także wiele przedsięwzięć i projektów, które będą realizowane 
z okazji 50 – lecia szkoły. Będą to między innymi:
  • bieg sztafetowy Gręboszów – Brzesko,
  • konkurs wiedzy o bohaterach Westerplatte,
  • opracowanie monografii szkoły,
  • wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej.
Słów uznania dla sukcesów Zielonki nie szczędził Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który obiecał fundusze na dalszy jej rozwój, a całej szkolnej społeczności u progu nowego roku życzył wszelkiej pomyślności i realizacji ambitnych planów.

Równie miłe i ciepłe słowa skierowała do zebranych przewodnicząca Rady
Rodziców. Pani Małgorzata Opioła zwróciła uwagę na szczególną rolę szkoły w życiu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru.

Kolejnym punktem uroczystości był program słowno – muzyczny „Siedem dni obrony Westerplatte” poświęcony pamięci naszych patronów. Wzruszające teksty poetyckie
i wspomnienia Westerplatczyków wygłoszone przez utalentowanych recytatorów wprowadziły zebranych w pełen zadumy nastrój, a świetnie wykonane utwory muzyczne 
o tematyce wolnościowej i ojczyźnianej dopełniły całości.

Następnie wicedyrektor Pani Patrycja Ptak-Żołna przedstawiła relację z wizyty Samorządu Uczniowskiego na Westerplatte. W pełnych powagi słowach odniosła się nie tylko do obowiązku pamiętania o naszych patronach, ale także konieczności brania z nich przykładu. Przywołując słowa św. Jana Pawła II „Każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć...” wezwała młodych ludzi do odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nich, do zajęcia zdecydowanej postawy obrony tego bezcennego przyczółka.

W tej podniosłej chwili włodarze Powiatu Brzeskiego, dyrekcja, zaproszeni goście oraz uczniowie oddali hołd patronom szkoły składając pod pomnikiem wiązanki kwiatów
i urnę z ziemią przywiezioną przez Samorząd Uczniowski z Westerplatte.

W przerwie uroczystości dokonano otwarcia nowoczesnej pracowni mechatronicznej, której wyposażenie na kwotę ponad 300 tys. złotych sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół”.

Druga część gali miała bardziej rozrywkowy charakter. To prezent dyrekcji szkoły dla społeczności uczniowskiej. Były profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego
 w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca „KLASA” z Tarnowa, sportowe akrobacje pole dance tancerek z Nowego Sącza. Jedne i drugie prezentacje wzbudziły zachwyt i wywołały wielkie emocje na widowni. Owacjom nie było końca. Mocnych wrażeń zapewnił zebranym koncert zespołu Krzagolec Gang, który zagrał zarówno najnowsze, jak i trochę starsze przeboje. Wiele osób dało się porwać sile muzyki i ruszyło w tany na parkiet...

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczne Święto Szkoły: zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji tej pięknej i podniosłej uroczystości.