site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
15
11-2017
WRĘCZONO STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW!
PATRYCJA PTAK-ŻOŁNA
ogłoszenia
Dominika Leszczyńska z klasy 3TMe została stypendystką Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2016/2017. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 8 listopada 2017r. 
w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, 
a w pozostałych dziedzinach wiedzy - co najmniej dobre.

Z województwa małopolskiego otrzymało je 307 uczniów, wśród których znalazła się nasza najlepsza uczennica. Dominika już po raz drugi uzyskała najwyższą średnią ocen 
w szkole, która w tym roku wyniosła 5,45.

W przypadku Dominiki wraz za najwyższą średnią ocen, idą także Jej liczne uzdolnienia i zainteresowania. Uczennica jest zaangażowana w pracę na rzecz szkoły, umilając nam wszystkie akademie i uroczystości szkolne swą piękną grą na wielu instrumentach.