site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
28
04-2017
OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
ANNA SKOCZEK
wydarzenia
Przed kilkoma dniami zakończył się centralny etap XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 27 uczestników otrzymało tytuł laureata. Najwyższą nagrodą był indeks na studia polonistyczne wybranej uczelni w kraju. Mimo wyjątkowo wysokiego stopnia trudności, olimpiada cieszy się dużym zainteresowaniem. W 48-letniej historii naszej szkoły nie było ucznia, który zgłosiłby chęć uczestnictwa w konkursie. Z tym większym uznaniem należy przyjąć wysiłek Wioletty Żółtak z kl. 4TGs. Wiola wzięła udział w zawodach szkolnych XLVII OLiJP. Na tym etapie należało przygotować pracę pisemną w formie rozprawki na wybrany temat. Lista tematów, jak to określiła młodzież, była „zabójcza”.

Tematy etapu szkolnego XLVII edycji OLiJP:
  1. Pozór, iluzje i sny w literaturze staropolskiej.
  2. Norwid współczesny.
  3. Pożyczonym piórem. Stylizacja, parodia, pastisz w powieści XIX i XX wieku.
  4. „Dwie rewolucje” Karola Irzykowskiego. Omów ten artykuł w kontekście innych wypowiedzi (publicystycznych, eseistycznych, krytyczno- i historycznoliterackich) na temat relacji literatury i życia społecznego.
  5. Listy pisarzy emigracyjnych – świadectwo losu czy komentarz do twórczości? (Korespondencja Jana Lechonia i Andrzeja Bobkowskiego).
  6. Zaufanie i nieufność wobec słowa w programach i praktyce poezji polskiej.
  7. Granice literatury (temat teoretycznoliteracki).
  8. „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” Zasady etykiety językowej – ich stosowanie lub naruszanie w kontaktach różnych pokoleń i środowisk, w rozmaitych formach komunikacji językowej i w różnych typach przekazów (temat językoznawczy).
  9. Model inscenizacji dramatów Mrożka (temat teatrologiczny).
  10. Radiowe obrazowanie świata na przykładzie słuchowisk (temat teatrologiczny).
Wioletta Żółtak wybrała temat: „Pozór, iluzje i sny w literaturze staropolskiej”. Zalecana literatura do tego problemu liczyła 13 pozycji książkowych (bibliografia podmiotowa) i 15 opracowań (bibliografia przedmiotowa). Komisja konkursowa w regulaminie określiła, że rozprawka ma liczyć od 10 do 15 stron. Aby uświadomić sobie stopień trudności, wymaganych od uczestników olimpiady, wystarczy przypomnieć, że rozprawka, którą mają uczniowie napisać podczas egzaminu maturalnego ma mieć 250 słów, co zajmuje ok. 2-2,5 strony (poziom podstawowy) i 300 słów (poziom rozszerzony). Wiola poradziła sobie z tym wyzwaniem. „Panie, Panowie, kapelusze z głów”! Uznanie swojej koleżance w postaci spontanicznych, gromkich braw wyraziła klasa 4TGs, której Wiola na ostatniej lekcji j. polskiego odczytała fragment zadania. Poniżej prezentujemy pracę Wioli i bibliografię do jej tematu. Społeczność ZSP nr 2 serdecznie gratuluje i życzy naszej maturzystce dalszych sukcesów.

rozprawka

bibliografia