site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
18
11-2014
SUKCES ZSP NR 2 W BRZESKU W NOWYM PROGRAMIE UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+
MICHAŁ JEMIOŁO
wydarzenia
Lata 2014-2020, to czas realizacji nowego programu unijnego Erasmus+. Już w pierwszym roku jego działania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku osiągnął spory sukces. Szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wzmocnienie kompetencji językowych i europejskich nauczycieli”. Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+: Akcja 1 - „Mobilność kadry”, sektor Edukacja Szkolna. Otrzymane środki pozwolą na przeszkolenie 22 osób, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnych, wicedyrektora, pedagoga oraz doradcy zawodowego. Działania projektowe odbywać się będą w okresie od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r. Zaangażowani w projekt nauczyciele odbędą kursy językowe w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zaplanowano dla nich udział, aż w 59 szkoleniach zagranicznych. Celami nadrzędnymi tych wyjazdów jest udoskonalenie przez uczestników wyjazdów znajomości języka angielskiego, poznanie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL), doskonalenie metod pracy poprzez obserwację pracy w placówkach angielskich oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń. Będzie to też okazja do nawiązania nowych kontaktów zawodowych.

Głównymi efektami działań projektowych będzie utworzenie już w roku szkolnym 2016-2017 klas technikum, w których przedmioty zawodowe i ogólne nauczane będą częściowo lub w całości w języku angielskim z wykorzystaniem metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu. Innym skutkiem będzie podejmowanie przez nauczycieli naszej szkoły aktywnej współpracy zagranicznej, w zakresie wymiany doświadczeń z innymi szkołami i instytucjami w Europie, a nawet świecie, poprzez organizowanie naszym uczniom praktyk zagranicznych, udziału w wymianach zagranicznych, programach i projektach finansowanych ze środków unijnych, itp.

Oczekujemy, że nasze działania pozwolą nadać wymiar europejski naszej placówce, a naszym uczniom i nauczycielom stworzą nowe możliwości rozwoju.

Autorem i pomysłodawcą projektu jest nauczyciel matematyki i informatyki, Michał Jemioło, który równocześnie pełni rolę koordynatora projektu.