site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
21
12-2016
KSZTAŁCIMY DUALNIE
KRYSTIAN ZAMIATAŁA
wydarzenia
20 grudnia 2016 roku w siedzibie firmy „IGLOO” producenta urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii w Starym Wiśniczu zawarto porozumienie współpracy pomiędzy ww. firmą , a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku.

Porozumienie podpisali Dyrektor Generalnego Firmy IGLOO Pan Przemysław Włodarczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku Pan Jerzy Soska.

Współpraca będzie obejmować realizację zadań w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk i staży zawodowych oraz działań mających na celu promocję kształcenia zawodowego. Szkoła zobowiązała się do utworzenia klasy patronackiej, do prezentowania uczniom możliwości zatrudnia w zakładzie.

Już w lutym 2017 roku, nasi uczniowi kształcący się w zawodzie ślusarz zostaną wraz z opiekunem oddelegowani na zajęcia praktyczne do firmy IGLOO. Będzie to dla nich świetna okazja, aby przybliżyć im realia pracy w zakładzie z branży w której się kształcą oraz poznać nowoczesne technologie stosowane w produkcji.

Szkoła i Zakład zdeklarowały otwartość i gotowość do poszerzenia współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.