site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
13
03-2018
W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
JERZY SOSKA
wydarzenia
W wyniku trzech rozbiorów Polski, w tym tego trzeciego w 1795 roku terytorium Polski zostało rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy, Austrię. Państwo polskie przestało istnieć, przestała istnieć I Rzeczpospolita.

Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości. Każde pokolenie upominało się o wolną Polskę.

W nocy z 29/30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Do dzisiaj w rocznicę wybuchu powstania jest obchodzony Dzień Podchorążego. Po jego upadku cesarz Mikołaj Romanow wypowiedział słowa; „Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale jestem pewien, że nie będzie już Polaków”.

Polacy nie mieli sprzymierzeńców w Europie. Papież Grzegorz XVI potępił wybuch powstania jako zbuntowanie się przeciwko „legalnej władzy cara”.

Kolejne powstanie, powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do jesieni 1864 roku, też skończyło się klęską, zsyłkami na Syberię.

Wreszcie w 1918 roku Polska po 123 latach niebytu, niewoli, zaborów odzyskała niepodległość. Z odzyskaniem niepodległości wiążą się nazwiska marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego – premiera – marszałka sejmu , Wincentego Witosa z Wierzchosławic – trzykrotnego premiera rządu.

Po odzyskaniu wolności z mozołem i sukcesami budujemy II Rzeczpospolitą, ale niepodległością cieszymy się krótko. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa, a po jej zakończeniu, w 1945 roku odzyskaliśmy wolność , ale nie uzyskaliśmy pełnej suwerenności, II Rzeczpospolita przestaje funkcjonować.

Znów Polacy zaczynają walczyć, tym razem z komunizmem. Wystarczy wspomnieć wydarzenia z roku 1956, protesty rozpoczęte przez studentów w 1968 roku, wydarzenia grudnia 1970, czy protesty robotników w czerwcu 1976, strajki roku 1980, w końcu wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981. Ale oto nadszedł rok 1989, kiedy 4 czerwca odbyły się wybory kontraktowe, prawie wolne, po ustaleniach przy Okrągłym Stole.

Na wniosek Prezydenta już 5 grudnia 2017 roku zwołano Zgromadzenie Narodowe z okazji 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu prezydent zainaugurował obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, które tak naprawdę przypadają 11 listopada 2018 roku.

Ja uczęszczając do tej szkoły nie mogłem uczyć się prawdziwej historii. Ale Wy macie taką możliwość, macie takie prawo. Musimy pamiętać, że jesteśmy wielkim narodem z piękną historią, ale nie możemy uciekać od trudnych tematów. W narodzie jak w rodzinie. To, że dziadek jest wspaniały nie znaczy, że wujek nie zboczył z drogi. Musimy się mierzyć i z trudnymi problemami, z plamami w naszej historii, z antysemityzmem również. W naszej szkole prowadzi się edukację historyczną. W 2016 roku odbyła się sesja historyczno-literacka: 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, w ubiegłym debata oksfordzka z tezą: Powstanie Warszawskie miało sens. Organizuje się uroczystości szkolne poświęcone patronom – Bohaterskim Obrońcom Westerplatte i wiele innych.

Według mnie okres od 1990 roku nie został zmarnowany. Polska się dynamicznie rozwinęła, wstąpiła do UE, NATO, zyskała rangę na arenie międzynarodowej. Jestem dumny, że jestem Polakiem, szczęśliwy że możemy swobodnie mówić o wydarzeniach historycznych i obyśmy umieli wyciągać wnioski z historii, bo taki jest sens jej nauczania; budowa prawdziwej tożsamości narodowej i wyciąganie wniosków.

Historia, jej poznawanie mają nas zbliżać, jako członków wspólnoty, narodu, a nie dzielić.