site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
19
02-2019
TARGI EDUKACYJNE 2019
MAREK JADCZAK
W dniach 12-15 lutego 2018 r. w Schronisku Młodzieżowym odbyły się doroczne Targi Edukacyjne Powiatu Brzeskiego. W tym roku impreza była zaplanowana na cztery dni, ze względu na uczestnictwo uczniów ze szkół gimnazjalnych jak i podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kierunków: elektrycznego, mechatronicznego, informatycznego, budowlanego, mechanicznego, gastronomicznego, hotelarskiego oraz geodezyjnego. Jak to bywa rokrocznie największe zainteresowanie było „Zielonką” - młodzież, która odwiedziła nasze stoiska mogła uzyskać informacje na temat interesujących ich zawodów. Można też było w ramach rozrywki m.in. „wydrukować sobie własne 100$”, spróbować swoich sił w CS:GO, pomierzyć kąty lub odległości za pomocą tachimetru, sterować Robotino.

Uczniom naszej szkoły, którzy włączyli się w organizację Targów serdecznie dziękujemy.

Wierzymy, iż przygotowana przez nas oferta edukacyjna przyczyni się do wyboru naszej placówki przez tegorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych.
12
02-2019
JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY
DARIUSZ CHRZAN
„Bohaterów Westerplatte dumne imię w sercu masz, by nie było nigdy starte poprzez zapomnienia czas…” [Hymn ZSP nr 2 w Brzesku]

Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas...
Dwudniowe obchody złotego jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, oficjalnie rozpoczęte okolicznościową mszą świętą i uroczystą akademią z udziałem licznych gości, dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły w dn. 1 lutego 2019 r., były kontynuowane w sobotę 2 lutego br. w bardziej rodzinnym gronie byłej i obecnej społeczności brzeskiej „Zielonki”.

Uroczystość rozpoczęła akademia dla zaproszonych absolwentów, dyrekcji i nauczycieli szkoły. Po projekcji okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń historycznych i wspólnym odśpiewaniu hymnu ZSP nr 2, dyr. Jerzy Soska powitał zebranych w hali sportowej. W swoim przemówieniu nawiązał do historii placówki, przeżywanych obecnie zmian oraz kierunku jej dalszego rozwoju.

Ze szczególnym zainteresowaniem zebrani absolwenci wysłuchali montażu słowno–muzycznego, części artystycznej nawiązującej do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadającej w lekki i humorystyczny sposób historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po współczesne czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Niezapomniane chwile jubileuszowego spotkania stanowiły spontaniczne wspomnienia trojga absolwentów, wśród nich uczniów z 1. i 3. rocznika szkoły oraz absolwenta z lat 80. Z widocznym wzruszeniem wspominali oni swoje szkolne lata, zapamiętanych nauczycieli i wychowawców, a także dziękowali za formowanie ich świadomości i życiowych postaw przez pedagogów „Zielonki”.

Później nastał czas na zwiedzanie przez uczestników uroczystości szkoły, warsztatów, okolicznościowych wystaw pełnych pamiątek i wspomnień oraz ciepłe rozmowy z dawnymi kolegami, nauczycielami i wychowawcami.

Kulminacyjny moment jubileuszu 50-lecia stanowił Bal Absolwenta otworzony toastem wzniesionym przez kadrę kierowniczą oraz rodziców i uczestników, z tortem „tak pięknym, że kroić było żal” – jak zauważył dyr. Jerzy Soska. Wspólna zabawa pełna radosnych rozmów, tańców, zdjęć na tle ścianki z logo 50-lecia ZSP nr 2 trwała do godzin porannych…

Goście dopisali, było i wzniośle, i wzruszająco, i wesoło. Na szczególne podziękowania zasłużyli zarówno liczni nauczyciele i pracownicy, którzy pod przewodnictwem dyr. Jerzego Soski oraz wicedyr. Patrycji Ptak–Żołny napracowali się, by święto miało odpowiednią oprawę, jak i rzesza uczniów, którzy godnie i pięknie reprezentowali Szkołę podczas obu dni uroczystości. Wszystkim gościom, absolwentom i uczestnikom – „Do zobaczenia!” przy kolejnym jubileuszu brzeskiej „Zielonki”…
12
02-2019
JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY
DARIUSZ CHRZAN
„Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie…” Rabindranath Tagore

50 lat minęło…
Rok 2019 to czas złotego jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, popularnej brzeskiej „Zielonki”, największej szkoły w powiecie brzeskim.

Dwudniowe obchody rozpoczęła w piątek 1 lutego 2019 r. uroczysta msza święta koncelebrowana w Kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku pod przewodnictwem JE Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Podniosły charakter nabożeństwa uświetniła uroczysta liturgia z okolicznościowym kazaniem i poświęceniem przez JE Biskupa Tarnowskiego nowego sztandaru zespołu oraz przekazaniem przez Dyrekcję szkoły daru w postaci ornatu w kolorach misyjnych.
Po jubileuszowej mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych szkół powiatu brzeskiego wraz z uczestnikami liturgii na dalszą część obchodów już w budynku hali sportowej ZSP nr 2.

Uroczystość rozpoczęła projekcja okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń z życia Polski, Europy i świata. Po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym dyr. Jerzy Soska wraz z wicedyr. Patrycją Ptak-Żołną przywitali liczne grono zaproszonych gości.
Złoty jubileusz szkoły uświetnili swą obecnością m. in.: JE biskup tarnowski Andrzej Jeż, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, st. wizytator tarnowskiej Delegatury KO w Krakowie Andrzej Szlanta, zarząd i radni Powiatu Brzeskiego z wicestarostą Maciejem Podobińskim, członkiem Zarządu Ryszardem Ożogiem, przew. Rady Powiatu Kazimierzem Brzykiem, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przedstawiciele miejskich i powiatowych instytucji, brzeskich parafii, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, pracodawcy, rodzice reprezentujący Radę Rodziców, a także byli dyrektorzy, emeryci, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły.

Po powitaniach nastał czas przemówień zaproszonych gości poświęconych złotemu jubileuszowi ZSP nr 2, odczytania przekazanych listów i dyplomów, okolicznościowych podarunków – w tym ufundowanego przez starostę brzeskiego Andrzeja Potępę jubileuszowego grantu na zakup modelu automatycznej linii produkcyjnej do pracowni mechatronicznej – oraz bardziej osobistych wspomnień tych z przemawiających gości, którzy byli absolwentami brzeskiej „Zielonki”.
Szczególnie podniosły moment stanowiło przekazanie dyr. Jerzemu Sosce przez przew. Rady Rodziców Małgorzatę Opiołę nowego sztandaru szkoły z nazwą „Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku” (bo tak właśnie nazywać się ma popularna „Zielonka” od roku szkolnego 2019/2020), zakończone wspólnym odśpiewaniem nowego hymnu szkoły oraz złożeniem przez dyrektora, wiceminister zdrowia i burmistrza Brzeska wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Patronów szkoły – Bohaterów Westerplatte w holu głównym placówki.

Część artystyczna złożona z montażu słowno–muzycznego, przeplatanego dialogami nawiązującymi do poszczególnych okresów, piosenkami z tych czasów, humorystycznymi scenkami zderzającymi dawne i współczesne realia oraz prezentacjami nawiązującymi do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadała historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 stojącego w obliczu zmiany nazwy placówki i kolejnej reformy szkolnictwa średniego.

Ciekawym i wzruszającym dopełnieniem wystąpień młodzieży były wspomnienia pamiętnych dyrektorów, nauczycieli i byłych uczniów placówki: rozpoczęte przez emerytowaną nauczycielkę matematyki Janinę Zając (dekada 1969-1978), kontynuowane przez absolwenta i obecnego nauczyciela wf-u Wiesława Gibesa (1979-1988), byłych dyrektorów – dyr. Mieczysława Kościelniaka i wicedyr. Ryszarda Ożoga (1989-1998) oraz dyr. Bogdana Hajdugę (1999-2008), a zakończone przez obecnego dyrektora, zarazem absolwenta szkoły – Jerzego Soskę (2009-2018).

Kończąc jubileuszową galę, dyr. J. Soska podziękował zaangażowanym w jej przygotowanie osobom, wręczając nagrody oraz okolicznościowe dyplomy m.in.: wicedyr. Patrycji Ptak-Żołnie, Marzenie Lechowicz-Liro, Małgorzacie Bielawskiej, Annie Rudnik, Magdalenie Żurek-Opile, Agnieszce Kornaś, Wojciechowi Nowackiemu, Mirosławowi Musialskiemu i Annie Skoczek. Zaprosił zebranych do kontynuowania oficjalnych obchodów w dn. 2 lutego br. podczas sobotnich uroczystości – m. in. spotkań byłych uczniów z ich wychowawcami i nauczycielami oraz wieczornego Balu Absolwenta.
12
02-2019
W ROKU GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO
MARZENA LECHOWICZ-LIRO
Z okazji przypadającego Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego zapraszamy uczniów do udziału w szkolnych konkursach: czytelniczym i plastycznym, których celem jest godne upamiętnienie twórczości pisarza – emigranta.

Szczegóły na plakatach: konkurs plastyczny, konkurs czytelniczy

20 maja 2019 r. minie 100. rocznica urodzin tego wybitnego pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy paryskiej „Kultury”. Dla doniosłego uczczenia tego jubileuszu oraz „w uznaniu słowa i czynu wybitnego pisarza” rok 2019 uchwałą Sejmu RP ustanowiono Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

W uchwale podkreślono, że losy i twórczość pisarza stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”, a autor „z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.

Ponadto zaakcentowano szczególne publikacje autora, w tym „Inny świat. Zapiski sowieckie” oraz „Dzienniki pisane nocą” – osobistą kronikę historii Polski i Europy w XX wieku, widzianą z emigracji oczami polskiego patrioty i Europejczyka.
05
02-2019
III SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DORADCÓW ZAWODOWYCH
ELŻBIETA WOJNOWICZ
„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy” (Honore de Balzac)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Edukacji zorganizowały III spotkanie Grupy Wsparcia doradców zawodowych szkół podstawowych, które tym razem miało charakter wyjazdowy. Doradcy odwiedzili szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowe Powiatu Brzeskiego. Jako pierwsi gościliśmy w naszej szkole uczestników grupy.

W pracowni hotelarskiej podjął doradców Pan dyrektor Jerzy Soska przedstawiając kierunki kształcenia w tym roku szkolnym i ofertę kierunków na rok szkolny 2019/2020.Omówił wizję i misję szkoły na przyszłe lata oraz osiągnięcia szkoły w 50 leciu jej istnienia, które szkoła uroczyście obchodził 1 i 2 lutego 2019.

Zwrócił uwagę na zmiany w oświacie, jak ważne jest włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołania II stopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika. Co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe. W proponowanej strukturze pozostaje technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.